تعداد"1" باعبارت "خرید دریچه کولر" یافت شد

کاربرد و قابلیت های دریچه های سقفی

بطور کلی به دریچه ها که از طریق سقف هوارسانی می کند دریچه سقفی گفته میشود. شکل این محصول می تواند چهارگوش، گرد و ... باشد.

اطلاعات بیشتر